วันอาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2563

‘สถาบันลาดกระบังฯ’ เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์

04 เม.ย. 2020
113

เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ ‘สถาบันลาดกระบังฯ’ สร้างเครื่องช่วยหายใจ ช่วยรรักษา ‘โควิด-19’ (ชมภาพ)

‘สจล.’ หรือ ‘สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง’ สร้างนวัตกรรมสู้ ‘โควิด-19’ GO RES เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้รับการรักษา

‘โควิด-19’ ช่วยลดการนำเข้า และเพิ่มโอกาสในการรักษา ‘สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)’ จัดตั้งศูนย์ “KMITL

GO FIGHT COVID-19″ ศูนย์รวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมในด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษา ‘โควิด-19’ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย

และนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) เพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของโรงพยาบาล หน่วยงานทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนานวัตกรรม

และองค์ความรู้ ท่ามกลางสถานการณ์ของ ‘โควิด-19’ ‘ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์’ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

กล่าวว่า “หลังจากใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะนำมาสู้กับ ‘โควิด-19’ ศูนย์ KMITL GO FIGHT COVID-19 ประสบความสำเร็จ

สามารถพัฒนานวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ GO RES (Respirator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่กำลังมีความต้องการสูงที่ทางการแพทย์ต้องใช้ในการช่วยรักษา

อุปกรณ์นี้มีคุณภาพเทียบเท่าเครื่องช่วยหายใจที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ทีมวิจัย สจล. สามารถนำวัสดุที่หาได้ในประเทศมาประยุกต์ใช้ พร้อมติดตั้งระบบเซ็นเซอร์

ที่พัฒนาโปรแกรมออกมาให้มีความพิเศษ ช่วยประมวลวัดระดับการหายใจ เพื่อจะให้เครื่องช่วยหายใจทำงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เข้ากับจังหวะการหายใจ

ทำให้การรักษาเป็นไปได้ด้วยดี ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพิ่มจำนวนเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล

ที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ ที่สำคัญภาคเอกชน หรือประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคสบทบทุนในการผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ และนวัตกรรมอื่นๆ

ของ สจล. ที่จะใช้ในการรักษา ‘โควิด-19’ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สจล.นวัตกรรมสู้COVID-19 หมายเลขบัญชี 693-0-31750-0

ซึ่งจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมในประเทศได้อย่างเพียงพอ” ‘ศ.ดร.สุชัชวีร์’ กล่าวอีกว่า “นวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์

สำหรับใช้รักษา ‘โควิด-19’ ได้มากขึ้น ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่ง สจล. พร้อมทำหน้าที่ในการคิดค้น ค้นคว้า สร้างนวัตกรรม

ด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษา ‘โควิด-19’ ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล

และหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ และพร้อมส่งมอบองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่พร้อมส่งต่อให้โรงพยาบาล และหน่วยงานที่สนใจ”

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)