วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบสิทธิ์วันได้รับประกันคืนจากการไฟฟ้า

04 เม.ย. 2020
455

ตรวจสอบสิทธิ์วันได้รับประกันคืนจากการไฟฟ้า (ชมภาพ)

ปัจจุบันเราเผชิญกับสถานการณ์การกระจายตัวของโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลต่อประชาชนเป็นจำนวน

มากทางภาครัฐและหลายๆหน่วยงานจึงช่วยกันหาทางช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ในภาคส่วน

ของการไฟฟ้าฟ้าก็เช่นกันที่ ณ ปัจจุบันประชาชนสามารถขอรับคืนประกันไฟฟ้าได้เพียงทำตามขั้นตอน วันที่ 1 เม.ย.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เปิดให้ประชาชน

ทุกคน ลงทะเบียนรับสิทธิ์การคืนประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการคืนประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณี

บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ของวันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นวันแรก และจะเริ่มทยอยจ่าย

คืนให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไปนั้น ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์

ในระบบได้ว่า ขณะนี้มีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง กฟน. และ กฟภ. ดังนี้ ตรวจ

สอบ การคืนประกันไฟฟ้า ของ กฟน. 1. กดคำว่า “ตรวจสอบเรื่อง” 2. กรอกข้อมูล เลขรับเรื่อง 10 หลัก

3. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 4. กดคำว่า “สอบถาม” จากนั้นระบบ

จะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ โดยดูในช่อง สถานะว่าอยู่ในขั้นตอนใด ตรวจสอบ การคืนประกันไฟฟ้า

ของ กฟภ. 1. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก 2. กรอกรหัสประจำตัวประชาชนแสดงข้อมูล 3. กดคำว่า

“ตรวจสอบ” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนการขอคืนประกันการใช้ไฟฟ้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนประกัน 4. ท่าน

สามารถรับคืนประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้. ท่านใดต้องการรับประไฟฟ้าคืนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)