วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

นายก อบต. แจกข้าวสาร

21 เม.ย. 2020
554

‘นายก อบต.วังสำโรง’ แจกข้าวสารให้ชาวบ้าน ที่ จ.พิจิตร (ชมภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง จ.พิจิตร สละเงินเดือน 2 เดือน ซื้อของและนำข้าวปลอดสารพิษที่ปลูกเอง ตระเวนแจกมอบให้ชาวบ้าน

และ ติดเตียง ที่ได้รับผล โควิด-19 (20 เม.ย.63) ที่ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นายมานะ อินทโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

สละเดือน 2 เดือน นำมาอาหารแห้ง ประกอบไปด้วย ข้าวสารปลอดที่ทำนาเอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นำใส่ถุงที่ทำขึ้นเอง ขับรถตระเวนเดินทาง

มอบให้พระสงฆ์ ชาวบ้าน และติดเตียง ในพื้นที่ ต.วังสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงใกล้เคียงกับรอยต่อกับ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ที่พบ

นายมานะ อินทโชติ ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีฐานะยากจน ตนจึงนำรายเดือน 2 เดือน ที่ได้จากการดำรงตำแหน่ง นำมาหา อาหาร และนำข้าวสารปลอดสาร

มาร่วมมอบให้กับชาวบ้าน และ ติดเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้น ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ถูกปิดพื้นที่โดยเฉพาะถนนเดินทาง

เพื่อเป็นการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ โดยล่าสุดจังหวัดพิจิตร ยังไม่มี ทางสาธารณสุขพิจิตร ได้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมากจากกรุงเทพและปริมณฑล

ยอดสะสม จำนวน 10,201 ราย ต้องเฝ้าระวัง 12 ราย ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ ส่งตรวจไม่พบ และยังไม่พบในจังหวัดพิจิตร พิจิตร เดิมสะกดว่า พิจิตร์ มีความหมายว่า “(เมือง) งาม”

พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า “เมืองสระหลวง”

ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองโอฆะบุรี” ซึ่งแปลว่า “เมืองในท้องน้ำ”

ตามตำนานกล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร แต่จะสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ นอกจากนี้ เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) ในสมัยอยุธยา พิจิตรเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีตำแหน่งเจ้าเมืองปรากฏตามพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนนาทหารหัวเมืองว่า

ออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงค์ฤๅไชยอภัยพิรียภาหะ ศักดินา 5,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นขุนนางบรรดาศักดิ์ระดับสูง ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหัวเมืองชั้นตรีเพียง 7 เมืองเท่านั้น

คือ เมืองพิชัย เมืองพิจิตร เมืองนครสวรรค์ เมืองพัทลุง เมืองชุมพร เมืองจันทบูร และเมืองไชยา จึงนับว่าในสมัยโบราณ พิจิตรเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญสูง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)