วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

‘สิงห์’ ขอร่วมช่วยเหลือทีมแพทย์

02 เม.ย. 2020
211

‘สิงห์’ ขอร่วมช่วยเหลือทีมแพทย์ (ชมภาพ)

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติมอบยอดบริจาคกว่า 8 หลัก

เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาจาก COVID-19 ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งในด้านของการรักษาและควบคุม ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้ง

และดูแลรักษาคน ซึ่งยอดจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดต่อ

ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาคน เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็น

ที่ผ่านมาสิงห์ได้ส่งทีมงานสนับสนุนการทำงานกับโรงพยาบาลหลักๆในกรุงเทพอยู่แล้ว และได้มีโอกาสประสานงานใกล้ชิดกับคุณหมอในแต่ละโรงพยาบาล

ทำให้ทราบถึงความต้องการที่จำเป็นมาโดยตลอด ซึ่งยอดบริจาคที่มอบให้นี้ เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดต่อให้กับหมอ

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield หรือ ชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองทั้งในส่วนของอาคาร

แรกรับและหอ COVID-19 และที่สำคัญที่สุดคือจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิต

เพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้กับทุกราย โดยในเบื้องต้น บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบยอดบริจาคให้กับ 6 รพ.

โรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลคนจาก COVID-19 โรงพยาบาลละ 7 หลัก ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี และ สถาบันบำราศนราดูร

รวมทั้งได้มอบยอดบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้คนจาก COVID-19 ได้แก่

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.อุดรธานี รพ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(รพ.มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 8 หลัก นอกจากนี้ทางสิงห์ได้สนับสนุน อาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

ทั้งในส่วนของการดูแลคนและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอดและยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านรวมทั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)