วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศ หลังให้ปชช.เก็บตัวอยู่บ้าน

04 เม.ย. 2020
342

ภาพบรรยากาศ หลังให้ปชช.เก็บตัวอยู่บ้าน (ชมภาพ)

จากกรณี ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ 4 ทุ่ม จนถึง ตี 4 ยกเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์ โควิด 19

สำหรับบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควมคุม โควิด 19 ได้มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ สารวัตรทหาร เทศกิจ ฝ่ายปกครอง

และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ตระเวนตามจุดตรวจต่าง ๆ โดยเน้นทำความเข้าใจกับประชาชน ให้อยู่บ้าน ตามมาตรการ อยู่บ้าน เพื่อชาติ โดยหลายพื้นที่นั้น มีบรรยากาศเงียบสงบ

เพราะประชาชนเก็บตัวอยู่กับบ้าน ขานรับนโยบายต้าน COVID-19 ร้านค้าหลายที่ก็ปิดบริการตั้งแต่ช่วงเย็นและช่วงค่ำ ประชาชนรีบกลับบ้านให้ทันก่อนสี่ทุ่ม ให้ความร่วมมือ

กับรัฐกันเป็นอย่างดี สภาพการจราจรช่วงถนนวิภาวดีขาเข้าช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองจนถึงห้าแยกลาดพร้าวต่อด้วยถนนพหลโยธินขาเข้าถึงแยก กำแพงเพชร มีรถวิ่งบนถนนน้อยถึงน้อยมาก

เมื่อเวลาประมาณ 22.40 น.วันที่ 3 เม.ย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพการจราจรช่วงถนนวิภาวดีขาเข้าช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองจนถึงห้าแยกลาดพร้าว ต่อด้วยถนนพหลโยธินขาเข้าถึงแยกกำแพงเพชร

มีรถวิ่งบนถนนจำนวนน้อย ซึ่งส่วนมากที่พบนั้นจะเป็นรถส่งสินค้า อีกทั้งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศท้องถนนยามค่ำคืนบริเวณแยกเกษตร พบว่าไม่มีรถวิ่ง

มีเพียงเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา และจากจุดนี้ยาวไปถึงถนนเกษตรนวมินทร์และถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา พบว่าถนนโล่งทุกระยะ ตามแยกต่างๆ จะมีเจ้าหน้าค่อยตรวจและประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้เส้นทาง หลังจากที่รัฐ “ประกาศเคอร์ฟิว” ไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00น. ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจำนวนน้อยลงไปถนัดตา บางพื้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

และเจ้าหน้าที่ทหารได้ตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ เช่น ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร

ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ

เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยการติดต่อ การเข้า-ออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น

หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)