วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ มอบทรัพย์และสิ่งของให้ ‘แพทย์-พยาบาล’

01 เม.ย. 2020
402

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ พระราชทานทรัพย์และสิ่งของให้ ‘แพทย์-พยาบาล’ สู้โควิด (ชมภาพ)

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เสด็จไปยังตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ

อาทิ แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังพระทัย

รวมถึงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ

หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยา ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya granted a royal audience to the representatives from the leading medical organisations in Thailand including the Medical Council of Thailand,

Siriraj Hospital, Ministry of Public Health and Medical association of Thailand, during a visit to Siriraj Hospital.

On this occasion, the Princess expressed the most sincere and deepest appreciation and gratitude to all doctors and nurses across the country and made a donation to

“The White gown warriors fighting against COVID-19 campaign” raising a fund for life insurance of all doctors and nurses.

In addition, the Princess offered the cotton-linen mask covers and hand sanitizer manufactured by SIRIVANNAVARI Bangkok and Sodium Hypochlorite to the medical representatives to disseminate to all hospitals in need throughout Thailand

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา” มีพระราชดำริที่จะพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ให้แก่แพทย์พยาบาลทั่วประเทศโดยทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยพระองค์เอง ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARIBangkok ซึ่งโอกาส นี้ “คุณฝน รติรส ภู่วิภาดาวรรธน์” ได้เปิดเล่าว่า

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทรงติดตามข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

ทรงมีความห่วงใยและทรงปรึกษากับทีมงานว่า ทรงจะช่วยตรงไหนได้บ้าง จึงมีพระกระแสรับสั่งว่า จะทรงทำเจลแอลกอฮอล์แจกแพทย์ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยทรงได้เตรียมของและเสด็จไปแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเตรียมทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 27 มี.ค.

ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ที่ทรงทำทั้งหมดจะส่งมอบให้แก่นายกสมาคมแพทยสภา เพื่อมอบต่อให้แก่แพทย์พยาบาลทั่วประเทศต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)