วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

‘วัดชื่อดัง’ แจกอาหาร

09 พ.ค. 2020
182

แจกอาหารฟรีให้ญาติโยม ‘วัดชื่อดัง’ ช่วยประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจอีกแรง (ชมภาพ)

คณะสงฆ์วัดศรีเสวตวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช นำพระและญาติโยม

แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนเพื่อเป็นกำลังใจที่ได้รับผลกระทบ วันนี้ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่หน้าศาลาสามัคคีบารมีธรรม

วัดศรีเสวตวนาราม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระวินัยธรวรธนกร กิตติญาโณ,ดร เจ้าอาวาสวัดศรีเสวตวนาราม

คณะสงฆ์และญาติโยม ร่วมใจ จัดโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อช่วยกันยามลำบาก แจกอาหารให้กับประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นกำลังใจ พระวินัยธรวรธนกร เจ้าอาวาสวัดศรีเสวตวนาราม กล่าวว่า “เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์ ทำให้พี่น้องประชาชน เดือดร้อน”

“บางคนว่างงาน ขาดงบและข้าวกิน ทำมาหากินลำบาก ทางคณะสงฆ์วัดศรีเสวตวนารามจึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้น”

“เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ตามโครงการพระราชดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก”

“จึงได้จัดเตรียมอาหารแห้ง ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน จำนวนกว่า 1,000 ชุด”

“โดยเน้นย้ำ ถึงความปลอดภัย มีชุดจิตรอาสา สภ.เมืองสุโขทัย ร่วมจัดระเบียบระยะห่าง”

“ตามมาตรการ Social Distancing มีการตั้งจุดคัดกรอง ก่อนรับอาหาร ยืนระยะห่างกัน 1-2 เมตร”

“มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนที่จะเข้ารับ”

“และต้องใส่แมสหรือหน้ากากอนามัย ป้องกันทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย”

วัดศรีเสวตวนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2450

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีเนื้อที่ ตั้งวัดจำนวน 13 ไร่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)