วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

‘ผู้ว่าการรถไฟฟ้า’ ตั้งโรงทานแจกอาหาร

06 พ.ค. 2020
141

ขอช่วยคนไทยให้อิ่มท้อง ‘ผู้ว่าการรถไฟฟ้า’ ตั้งโรงทาน ช่วยเหลือพระภิกษุและชาวบ้าน (ชมภาพ)

‘รฟม.’ ปันน้ำใจ ช่วยคนไทยอิ่มท้อง แจกอาหารและน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชน แนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การปัจจุบัน

‘นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ’ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ดำเนินโครงการ “รฟม. ปันน้ำใจ ช่วยคนไทยอิ่มท้อง”

จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การปัจจุบัน ณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กทม. ซึ่งเป็นวัด ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

โดย รฟม. ได้นำอาหารกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่มารอรับ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 20 วัน วันละ 500 ชุด (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) รวมแจกทั้งสิ้น 10,000 ชุด

นอกจากนี้ รฟม. และวัดศรีบุญเรือง ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ซึ่งประชาชนที่มารอรับอาหารต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุม ทั้งนี้ รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รฟม จะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักขึ้นไป

พิจารณามอบหมายให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ เป็นผู้ที่ไม่มีพาหนะส่วนตัว หรือ เป็นผู้ที่ไม่ต้องลงนามในบันทึก/หนังสือ/เอกสารอนุมัติต่างๆ

ปฏิบัติงานที่สถานที่พักอาศัยเป็นลำดับแรก และให้จัดพนักงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน รฟม. เท่าที่จำเป็น

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้กำหนดแนวทางการมอบหมายงานและตรวจสอบการทำงานประจำวัน รูปแบบและช่องทางการสื่อสารในหน่วยงาน/ระหว่างหน่วยงาน

ตลอดจนระเบียบ/ข้อบังคับสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยไว้ พร้อมรองรับการปฏิบัติงานนอกสำนักงาน รฟม. เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบริหารและกำกับงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม.

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รฟม. ได้มีช่องทางสำหรับประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : MRT-OrangeLine

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)