วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนวัย 14 ช่วยย่าขายขนม

06 พ.ค. 2020
253

นักเรียนวัย 14 ช่วยย่าขายขนม (ชมภาพ)

เติบโตมีปู่กับย่าเป็นพ่อแม่ ครอบครัวไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ไร้ซึ่งความอบอุ่น งานที่ปู่กับย่าเคยทำ ตอนนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของหลานๆได้แล้ว

น้องอุสตาส-ธีรภัทธ์ บินซาฟีอี อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มทำงานมาตั้งแต่ ป.1 “เริ่มทำงานมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับ ตั้งแต่ป.1 ก็จะมีส่งขนมส่งมะพร้าว ช่วยย่าทำขนมด้วยครับ เพราะอายุ

เขาก็เยอะแล้ว ร่างกายเขาก็ไม่ค่อยไหวด้วยครับก็เลยช่วยเขาทำครับ” ในบรรดาหลานทั้งสามคน นาซารี เป็นพี่น้องต่างบิดามารดา

ที่ยังมีพ่อแม่คอยส่งเสีย แต่สำหรับตัวของธีรภัทธ์และน้องสาวปู่กับย่าตั้งรับผิดชอบเลี้ยงดูทั้งหมด พ่อกับแม่ของธีรภัทธ์แยกทางกัน

พ่อมีครอบครัวใหม่จึงทิ้งธีรภัทธ์ไว้ให้ย่าเลี้ยง แต่พ่อก็จะมาเยี่ยมเยียนธีรภัทธ์บ้างนานๆที แต่ไม่เคยส่งเสียอะไร หลายปีก่อนย่า

ไปเรียนทำขนมกับคนในชุมชน จึงนำมายึดเป็นอาชีพหลักถึงปัจจุบัน ซึ่งออร์เดอร์จะเยอะในช่วงออกบวชจะได้วันนึงประมาณ 10-20 อัน

บางวันก็เหลือ ธีรภัทธ์ต้องกลายมาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญแทนปู่มาตลอด “ผมเห็นเขาลำบากครับ เขาสอนผมทุกอย่าง สอนทอดแห

สอนตัดหญ้า สอนลงเบ็ด ตอนนี้ก็ยังทำนะครับ เวลาหน้าที่มันฝนตก ปลามันจะออกดี ก็จะไปลงเบ็ดกับน้อง บางครั้งก็สี่โลห้าโล

ส่วนใหญ่เป็นปลาช่อนครับ” ความมุ่งมั่นของหลานชายคนนี้ คือการมีความรู้ มีงานทำ และสามารถรับผิดชอบครอบครัวของตัวเองได้

“ก็อยากเรียนช่างครับ อยากจบไวๆจะได้ออกมาทำงานครับ จะได้หาเลี้ยงน้องเลี้ยงย่า จะได้ช่วยแบ่งเบาครับ” ชุมชนที่อยู่มีปัญหา

หลายด้าน ขณะที่ผู้ใหญ่ร่วมมือกันแก้ไข ธีรภัทธ์ ก็มีวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยวิธ๊รู้คิด รู้ทำและยึดถือคำสอนของย่า ธีรภัทธ์

เอาเวลาว่างมาทำในเรื่องของการทำอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัว แม้เติบโตมาท่ามกลางความลำบากและไร้พ่อแม่เคียงข้าง

แต่ความอบอุ่นของครอบครัวในตอนนี้ได้ช่วยหล่อหลอมให้ธีรภัทธ์ เป็นคนดีและเข้มแข็งพอที่จะออกไปสุ้เพื่ออนคตของตัวเอง และ

ครอบครัว “ก็คิดถึงพ่อแม่นะครับ แต่ไม่อยากไปอยู่กับเขา อยากอยู่ก็ย่าครับเพราะเขาเลี้ยงดูเรามาและเราก็จะตอบแทนบุญคุณเขาครับ”

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)