วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

รู้จัก ‘เจ้าพ่อเนสกาแฟ’

01 พ.ค. 2020
595

ทำความรู้จัก ‘เจ้าพ่อเนสกาแฟ’ ควัก 150 ล. ช่วยเหลือประชาชน (ชมภาพ)

เป็นอีก เจ้าสัว ที่ได้รับจดหมายเปิดผนึก ตอบช่วยเหลือในการร่วมมือแก้ปัญหากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยุทธ มหากิจศิริ 1 ใน 20 เศรษฐี เจ้าของฉายา “เจ้าพ่อเนสกาแฟ”

ตอบจดหมายนายกรัฐมนตรี และบริจาค 150 ล้านบาท พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร 6,000 ครัวเรือน เป็นเวลา 6 เดือน

ประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส และไทย คอปเปอร์

เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด จากฉายา “เจ้าพ่อเนสกาแฟ” ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ

และ บริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด แต่ความจริงเขาเป็นผู้ถือหุ้นโรงงานผลิตเนสกาแฟ(ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด)

โดยถือหุ้นอยู่ 51% มิได้มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟหรือบริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด โดยตรงแต่อย่างใดอย่างที่คนเข้าใจผิดกัน

ข้อความจดหมายระบุว่า ตามที่ ได้มีหนังสือที่อ้างถึงมาถึงผมนั้น ผมใคร่ขอขอบคุณ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก

ที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการนี้ ผมขอนำเสนอความเห็นโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 สิ่งที่ผมได้ทำประโยชน์ในสังคมในช่วงวิกฤตนี้ ผมได้บริจาคให้ สภากาชาดไทยและสถานศึกษา บริจาคทุนสร้างหอปฏิบัติธรรม

บริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 สนับสนุนเกษตรกรไทยในด้านพัฒนา

และการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและผลผลิตทางเกษตรที่ดีขึ้น รวมการสนับสนุนพัฒนาสังคมในช่วงนี้เป็นเงินประมาณ 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

โครงการที่ 1 โครงการรับซื้อผลผลิตทางเกษตรจากเกษตรลำพูน โดยการดำเนินการ ดังนี้

1.1 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรลำพูนโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรลำพูนให้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นได้ประมาณ 1,000 ครัวเรือนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

1.2 การรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนลำพูนหรือเกษตรกรแปลงใหญ่ จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ประมาณ 5,000 ครัวเรือนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)